Archives: ng

“蚌埠”是什么意思?

2019年7月19日 | By admin | No Comments | Filed in: 医疗.

【读音】bèng bù【城市简介】蚌埠,简称蚌,别称珠城。是安徽省地级市,安徽省第一个设市的地级市(公元1947年元旦)。下设蚌山区、禹会区、淮上区、龙子湖区四个市辖区,管辖怀远县、固镇县、五河县三个县。民国时期曾是安徽军政府驻地和凤阳县政府驻地。

Tags: , ,

明镜看图猜成语

2019年7月9日 | By admin | No Comments | Filed in: 娱乐.

míng jìng gāo xuán 明镜高悬míng jìng gāo xuán释义:像一面明亮的镜子高高悬挂在面前。称颂官吏审案严明;判案公正;不使人受冤含屈。也比喻目光敏锐;明察秋毫;公正无私。

Tags: , ,